Αρχική σελίδα

Βιογραφικό

Σχετικά με εμένα

Τι με απασχολεί - Η αποψή μου

Άλλα θέματα

Φωτογραφίες

Αγαπημένοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μου

Σωματείο "Αμφικτιονία"
Περιβάλλον
Εργασία - Ασφάλιση - Αλληλεγγύη
Περιβάλλον
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ανταγωνιστικότητα - Ανάπτυξη
Σ.Δ.Ι.Τ.
Νέες Τεχνολογίες
Έρευνα - Καινοτομία
Καθημερινότητα
Γραφειοκρατία
Δημόσια Υγεία
Παιδεία
Τουρισμός
Ναυτιλία
Οικονομία
Αξιοποίηση Ελεύθερων Χώρων
Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Η ανάγκη για μεγαλύτερο "πολιτικό" ενδιαφέρον στην προστασία του περιβάλλοντος, τονίζεται καθημερινά απ΄ολους μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε απο την κλιματική αλλαγή με τις επεμβάσεις και δράσεις μας, συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Ναι, έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια μια συζήτηση "υψηλης πολιτικής" για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πολλά κράτη, επιχειρούν επιθετικές δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας απο ρυπογόνα καύσιμα και επενδύουν σε ποιο καθαρές μορφές ενέργειας. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, μπορούμε, ο καθένας μας ξεχωριστα, να κάνει τη διαφορά αλλάζοντας μικρές καθημερινές συνήθειες.
  • Πρέπει όλοι μας να απαιτήσουμε νέο θεσμικό πλαίσο και αυστηρή εφαρμογή του.
  • Υπάρχει ζήτημα συνολικής διαχείρισης των αστικών απορριμάτων και της προώθησης της ιδέας της ανακύκλωσης. Χρειάζεται εντονότερη εκστρατεία ενημέρωσης των συμπολιτών μας και επιθετικότερη προώθηση τοπικών προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης στερεών απορριμάτων .
  • Χρειάζεται  αποτελεσματικότερη προστασία και ανάπλαση των ποταμών και των ρεμάτων, ώστε να μην παρουσιάζεται η εικόνα της εγκατάλειψης και της απαξίωσης.
  • Ο χωροταξικός σχεδιασμός, πρέπει να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα και στην περιβαλλοντική προστασία. Η χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων να γίνεται με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον καθορισμό των χρήσεων γης, ώστε να συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας με παράλληλη εκμετάλλευση των χώρων απο πολλές δραστηριότητες αποφεύγοντας την υποβάθμιση περιοχών.

Αρχική σελίδα
Βιογραφικό
Σχετικά με εμένα
Τι με απασχολεί - Η αποψή μου
Άλλα θέματα
Φωτογραφίες
Αγαπημένοι σύνδεσμοι
Επικοινωνήστε μαζί μου
Σωματείο "Αμφικτιονία"