Κωνσταντίνος Μιχαλίτσης Γραμματέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανεξάρτητοι Έλληνες
Ανατροπή για την Ανάπτυξη με σταθερή πορεία και ήθος
Περιβάλλον
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ανταγωνιστικότητα - Ανάπτυξη
Σ.Δ.Ι.Τ.
Νέες Τεχνολογίες
Έρευνα - Καινοτομία
Καθημερινότητα
Γραφειοκρατία
Δημόσια Υγεία
Παιδεία
Τουρισμός
Ναυτιλία
Οικονομία
Αξιοποίηση Ελεύθερων Χώρων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γραφειοκρατία

Η γραφειοκρατία εμποδίζει την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, αποτελεί δε, το άλλο πρόσωπο της διαφθοράς.

Η αντιμετώπιση της δεν είναι μόνο ζήτημα οικονομικής ανάπτυξης αλλά κυρίως ζήτημα ποιότητας της Δημοκρατίας μας.