Αρχική σελίδα

Βιογραφικό

Σχετικά με εμένα

Τι με απασχολεί - Η αποψή μου

Άλλα θέματα

Φωτογραφίες

Αγαπημένοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μου

Σωματείο "Αμφικτιονία"
Βιογραφικό
 
Γεννήθηκε το 1966 στη Θεσσαλονίκη, με καταγωγή (και από τους δύο γονείς) από την Στυλίδα Φθιώτιδας.
'Eγγαμος με την Αγγελική Πατέρα. Έχει τρία παιδιά.

Αποφοίτησε από το 3ο Λύκειο Καλλιθέας και είναι πτυχιούχος της Επιστήμης της Πληροφορικής (Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Πληροφορικής  ΕΑΠ) και έχει πιστοποιήσεις από εκπαιδευτικά σεμινάρια όπως Κυβερνοασφάλεια, Ψηφιακά Πειστήρια και Cyber Threat Intelligence αλλά και Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής κατά ISO 20000 για Διαδικασίες Σχεδιασμού κ Παροχής Υπηρεσιών, Επίλυσης Θεμάτων κ Ελέγχου, Balanced Scorecard κ.α.

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων και τώρα είναι Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Εφαρμογών / Υποδιεύθυνση Γενικών Εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). 

Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό στο Κέντρο Εφοδιασμού, στη Διεύθυνση Μηχανογράφησης. 

Μιλά Αγγλικά.

 
Επαγγελματικές δραστηριότητες :
  • Υποδιευθυντής στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ως Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων από το 1992.
          Ø Υπεύθυνος έργου (PM) «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας»

 Ø Μελέτη και Υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα».

 Ø Μελέτη Αναβάθμισης – επέκτασης – υλοποίησης και συντήρησης της Μισθοδοσία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών Δημοσίου.

 Ø Μέλος Επιτροπών τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης προσφορών για έργα πληροφορικής από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και στην ΗΔΙΚΑ (όπως «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης των Θεσμικών αλλαγών του Ν.3907/2011 & του Ν.4018/2011»)

 Ø Μέλος Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής έργων πληροφορικής για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και στην ΗΔΙΚΑ (όπως «Σχεδιασμός & ανάπτυξη του γεωπληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης & αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής  ένταξης & κοινωνικής συνοχής  & Παραγωγική Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» και «Ψηφιοποίηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας»)

  ØΣυμμετοχή στο σχεδιασμό της Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και της μηχανογραφικής υποστήριξης αυτής (1993).

  • Μέλος του Δοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληρφορορίας Α.Ε. (2014 - 2019)
  • Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών της Κοινωνίας της Πληροφορίας
  • Μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
  • Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μηχανογράφησης της εταιρείας Χ.&Β. ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (1991 - 1992)
  • Εισηγητής σε σεμινάρια της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης του Υπουργείου Απασχόλησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε Μικροϋπολογιστές, Αρχές προγραμματισμού, WINDOWS, MS-WORD, EXCEL, ACCESS, VISUALBASIC, C++, INTERNET. (1993)

 

Πολιτικές – Συνδικαλιστικές - Κοινωνικές δραστηριότητες:

Γραμματέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

Διετέλεσε Αναπληρώτής Γραμματέας Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων 2015 - 2016.

Στις 28 Απριλίου 2013 εξελέγει στο Εθνικό Συμβούλιο του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

Στις 25 Μαίου 2012 ανέλαβε Συντονιστής του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη
Στερέα Ελλάδα


Στις 20 Μαρτίου 2012 συνυπέργαψε την Ιδρυτική Διακύρηξη των "Ανεξάρτητων Ελλήνων"

Παλαιότερες δραστηριότητες :
Διετέλεσε Δ/ντης του Πολιτικού Γραφείου του πρώην Βουλευτή Φθιώτιδας Ηλία Δ. Καλλιώρα (2007-2009), Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. (2004-2007), Εξωκοινοβουλευτικό στέλεχος του Τομέα Εσωτερικών (2010) και του Τομέα Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας της Ν.Δ. από το 2000, Ειδικός Γραμματέας της ΕΚΟ Μηχανογραφικών Κέντρων Αθηνών – Πειραιώς της Ν.Δ. από το 2004 καθώς και Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας της ΕΚΟ Μηχανογραφικών Κέντρων Αθηνών – Πειραιώς της Ν.Δ. (2000 – 2004). Είχε, Ενεργή Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης του Τομέα Κοινωνικών Υποθέσεων για το Πρόγραμμα του κόμματος "Λειτουργική αναδιάρθρωση των ασφαλιστικών φορέων και εξορθολογισμός της διαχείρισης τους για να αποφεύγονται οι σπατάλες. Ταχεία προώθηση της μηχανογράφησης και εφαρμογή της πληροφορικής. Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης» και «επαγγελματικός προσανατολισμός». Συνέταξε, Εισηγήσεις για τον Τομεάρχη Κοινωνικών Υποθέσεων της Ν.Δ. για τα σχέδια νόμου «Εκσυγχρονισμός του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις», «Ρύθμιση κανόνων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», επίσης κατέθεσε, προτάσεις για την εισαγωγή της πληροφορικής στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης και υγείας καθώς και για την απασχόληση και την τηλεργασία.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Σωματείου Προσωπικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. πρώην Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) 2002 –2004 και Γενικός Γραμματέας του ίδιου Σωματείου Προσωπικού 2000 –2002.


Αρχική σελίδα
Βιογραφικό
Σχετικά με εμένα
Τι με απασχολεί - Η αποψή μου
Άλλα θέματα
Φωτογραφίες
Αγαπημένοι σύνδεσμοι
Επικοινωνήστε μαζί μου
Σωματείο "Αμφικτιονία"