Κωνσταντίνος Μιχαλίτσης Γραμματέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανεξάρτητοι Έλληνες
Ανατροπή για την Ανάπτυξη με σταθερή πορεία και ήθος
Βιογραφικό
 
Γεννήθηκε στις 27.01.1966 , με καταγωγή (και από τους δύο γονείς) από τη Στυλίδα Φθιώτιδας.
 
'Eγγαμος με την Αγγελική Πατέρα. Έχει τρία παιδιά.
 
Επάγγελμα: Υπάλληλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ως Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων.
 
Σπουδές: Είναι πτυχιούχος της Επιστήμης της Πληροφορικής.
 
Θητεία: Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό στο Κέντρο Εφοδιασμού, στη Διεύθυνση Μηχανογράφησης.

 
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά.

 
Επαγγελματικές δραστηριότητες :
  • Προιστάμενος στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ως Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων από το 1992.
  • Μέλος του Δοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληρφορορίας Α.Ε.
  • Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών της Κοινωνίας της Πληροφορίας
  • Μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
  • Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μηχανογράφησης της εταιρείας Χ.&Β. ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (1991 - 1992)
  • Εισηγητής σε σεμινάρια της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης του Υπουργείου Απασχόλησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε Μικροϋπολογιστές, Αρχές προγραμματισμού, WINDOWS, MS-WORD, EXCEL, ACCESS, VISUALBASIC, C++, INTERNET. (1993)

 

Πολιτικές – Συνδικαλιστικές - Κοινωνικές δραστηριότητες:

Γραμματέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

Διετέλεσε Αναπληρώτής Γραμματέας
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων 2015 - 2016.

Στις 28 Απριλίου 2013 εξελέγει στο Εθνικό Συμβούλιο του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

Στις 25 Μαίου 2012 ανέλαβε Συντονιστής του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη Στερέα Ελλάδα (
Δ.Τ.)

Στις 20 Μαρτίου 2012
συνυπέργαψε την Ιδρυτική Διακύρηξη των "Ανεξάρτητων Ελλήνων"
εδώ μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή προς τον Πρόεδρο του Κινήματος.

Παλαιότερες δραστηριότητες :
Διετέλεσε Δ/ντης του Πολιτικού Γραφείου του πρώην Βουλευτή Φθιώτιδας Ηλία Δ. Καλλιώρα (2007-2009), Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. (2004-2007), Εξωκοινοβουλευτικό στέλεχος του Τομέα Εσωτερικών (2010) και του Τομέα Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας της Ν.Δ. από το 2000, Ειδικός Γραμματέας της ΕΚΟ Μηχανογραφικών Κέντρων Αθηνών – Πειραιώς της Ν.Δ. από το 2004 καθώς και Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας της ΕΚΟ Μηχανογραφικών Κέντρων Αθηνών – Πειραιώς της Ν.Δ. (2000 – 2004). Είχε, Ενεργή Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης του Τομέα Κοινωνικών Υποθέσεων για το Πρόγραμμα του κόμματος "Λειτουργική αναδιάρθρωση των ασφαλιστικών φορέων και εξορθολογισμός της διαχείρισης τους για να αποφεύγονται οι σπατάλες. Ταχεία προώθηση της μηχανογράφησης και εφαρμογή της πληροφορικής. Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης» και «επαγγελματικός προσανατολισμός». Συνέταξε, Εισηγήσεις για τον Τομεάρχη Κοινωνικών Υποθέσεων της Ν.Δ. για τα σχέδια νόμου «Εκσυγχρονισμός του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις», «Ρύθμιση κανόνων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», επίσης κατέθεσε, προτάσεις για την εισαγωγή της πληροφορικής στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης και υγείας καθώς και για την απασχόληση και την τηλεργασία.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Σωματείου Προσωπικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. πρώην Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) 2002 –2004 και Γενικός Γραμματέας του ίδιου Σωματείου Προσωπικού 2000 –2002.