Κωνσταντίνος Μιχαλίτσης Γραμματέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανεξάρτητοι Έλληνες
Ανατροπή για την Ανάπτυξη με σταθερή πορεία και ήθος
Περιβάλλον
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ανταγωνιστικότητα - Ανάπτυξη
Σ.Δ.Ι.Τ.
Νέες Τεχνολογίες
Έρευνα - Καινοτομία
Καθημερινότητα
Γραφειοκρατία
Δημόσια Υγεία
Παιδεία
Τουρισμός
Ναυτιλία
Οικονομία
Αξιοποίηση Ελεύθερων Χώρων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η χώρα μας είναι προικισμένη με φυσικούς πόρους (ήλιο, άνεμο, νερά κ.α.) και λόγοι οικονομικοί αλλα και περιβαλλοντικοί κάνουν επιτακτική την ανάγκη προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Με τη χρήση των Α.Π.Ε. μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη  και της κλιματικής αλλαγής, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, οι ΑΠΕ προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και να προσελκύσουν επενδύσεις δίνοντας στην Ελλάδα σημαντικό πλεονέκτημα.